Folkemusikk fra Akershus

På denne siden finner du informasjon om en del av det som Dokumentasjonssenteret har å by på med stoff fra Akershus. Vi har også samlet en del artiker, noter, innspillinger mm som kan være av interesse. Ta gjerne kontakt dersom du har spesielle ønsker eller kan bidra med materiale til en enda fyldigere samling.

.

Kontakt oss

Hvis du har spesielle ønsker, ta kontakt med oss. Vi er også spesielt interessert i kontakt med personer som har kjennskap til tradisjonsmusikken og folkemusikken fra Akershus i tidligere tider. Hvis du har noter, notehefter, eller evt innspillinger med folkemusikk fra vårt område, ønsker vi svært gjerne at du tar kontalt med oss.

Prosjekt Folkemusikk i bibliotek er i gang

Asker, Lørenskog, Nesodden og Ullensaker er med på å sette fokus på gamle musikktradisjoner fra regionen. Prosjektet er satt i gang av Fylkesbiblioteket i Akershus, Akershus musikkråd og SAFFA (Samarbeidsorganet for folkemusikk og folkedans i Akershus) med bibliotekene som samarbeidspartnere. Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket.

Spillevinka - satsingsprosjekt 2011-2014

Prosjektet Spilevinka kom i stand sommeren 2011, og innebærer en satsing på folkemusikk og folkedans overfor barn og unge i Akershus. En rekke tiltak settes i gang over hele fylket og prosjektet er et stort løft for folkemusikken og folkedansen i Akershus.

Folkemusikk fra Akershus på landeveien

I disse dager får skolebarn i Follo oppleve forestillingen «Laus levande», der all musikk og dans for første gang i Den Kulturelle Sskolesekkens historien er hentet kun fra vårt eget fylke!