Dokumentasjonssenteret har funnet fram til en del artikler om folkemusikk i Akershus. Noen er fra lokale bygdebøker, andre er utdrag fra nasjonale sameleverk, og noen artikler en nyskrevet med bakgrunn i arbeidet som er gjort de siste årene. I noen av artiklene er det også noteeksempler.

Artiklene er tilgjengelige i tekstform på Dokumentasjonssenteret for musikk i Akershus til utlån for interesserte. Der finner dere også innspillinger på CD samt notemateriale fra innsamlingsarbeidet. Samlingen utvides etterhvert som nye kilder oppdages, og vi er også meget interessert i hjelp fra publikum til å finne flere opplysninger, både billedmateriale, noter, innspillinger, artikler og annet som kan være av interesse. Ta i så fall kontakt med senteret.

 


 

Om Hans Nielsen Balteruds notebok (1758)

Noteboken inneholder vel 380 melodier, i hovedsak dansemusikk: 150 menuetter, poloneser, gigue, bouree, engelsk-dans, gavotte, 6 paalsdanser m.m. Ca. 40 av melodiene er skrevet for to fioliner, de øvrige for en.

Musikklivet i Eidsvoll før i tiden

(Artikkelen er fra Romerike Ættehistorielags årbok, bind IV, gjengitt med tillatelse fra forfatteren 03.11.2004 etter avtale med biblioteksjef Jens Christiansen)

Romeriksmusikken, en oversikt

Dokumentasjonssenteret har gjennomført et innsamlingsarbeide om tradisjonsmusikk fra Romerike, som har resultert i både en helhetlig oversikt over aktuelle folkemusikktradisjoner og et stort antall noter og tekstmateriale. For tiden er ca 750 melodier funnet og er tilgjengelige på noter, både instrumentalmelodier og sanger. For de fleste sangene er det også med tekst.

Folkemusikk fra Akershus - fins det

Ja, selvsagt. Også i Akershus har man spilt og sunget til alle tider. Og nettopp det å ligge rundt Oslo/Kristiania har gitt de folkelige musikktradisjoner et noe spesielt preg. Til Akershus kom det musikere, både fra Setesdal, Telemark, Voss og Gudbrandsdalen. Til Akershus kom det impulser og inntrykk fra København, Leipzig, Wien og Paris. Dette gjør Akershus til et spesielt spennende område innen området folkelige musikktradisjoner.