Andreas Skeie Ljones Foto: Ingvil Skeie Ljones

Folkemusikk fra Akershus på landeveien

09.03.2017 13:53 Skrevet av Marianne Tomasgård, SAFFA

I disse dager får skolebarn i Follo oppleve forestillingen «Laus levande», der all musikk og dans for første gang i Den Kulturelle Sskolesekkens historien er hentet kun fra vårt eget fylke!

Halling fra Enebakk, Brudedans fra Aurskog, menuetter hentet fra Balterud-samlingen, Springdans fra Akershus, lista er lang og det hele blir levendegjort av de tre rutinerte folkemusikerne og danserne Ulf Arne Johannesen, Øyonn Groven Myhren og Andreas Ljones.

En gjøglertrupp banker på skoleporten! Inn kommer en staselig spelemann med fela i hånd, en omreisende frikar med enrader på ryggen og ei lettbeint kjerring  med stav! Ut av instrument og strupe triller tradisjonstoner fra Akershus – og innimellom rykker det så mye i foten at de bare må danse! Tre dedikerte utøvere har dukket ned i til dels ukjent folkemusikkmateriale fra flere steder i Akershus, og funnet perler de har pussa skinnende blanke! Gulvet ryddes og det gjøres klart til både pardans og lausdans, alvor og skjemt! Et eventyrleg-poetisk-musikalsk trekantdrama er i ferd med å utfolde seg!

Repertoaret i denne "dansekonserten" er hentet fra ulike tider og ulike miljø; fra de gamle bygdedansene med røtter tilbake til 1500-talet (bl.a. halling og springdans) til den såkalte storgårdsmusikken (polonese, engelis, menuett, gigue mm) - musikk som ble spilt omkring på storgårdene på 1800-tallet og som var sterkt preget av den europeiske kunstmusikken, slik navnet på dansene gir uttrykk for. Musikken blir spilt på flere instrument; fele, enrader, munnspill, seljefløyte, harpe og bass-langleik, (fritt fra lærerveiledningen, www.kultur.akershus.no).

Våren 2013 har DKS sentralt stort fokus på folkemusikk og dans, med hele tre produksjoner på veien.Kontakt oss

Hvis du har spesielle ønsker, ta kontakt med oss. Vi er også spesielt interessert i kontakt med personer som har kjennskap til tradisjonsmusikken og folkemusikken fra Akershus i tidligere tider. Hvis du har noter, notehefter, eller evt innspillinger med folkemusikk fra vårt område, ønsker vi svært gjerne at du tar kontalt med oss.Prosjekt Folkemusikk i bibliotek er i gang

Asker, Lørenskog, Nesodden og Ullensaker er med på å sette fokus på gamle musikktradisjoner fra regionen. Prosjektet er satt i gang av Fylkesbiblioteket i Akershus, Akershus musikkråd og SAFFA (Samarbeidsorganet for folkemusikk og folkedans i Akershus) med bibliotekene som samarbeidspartnere. Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket.

Prosjekt Folkemusikk i bibliotek er i gang - les hele sakenSpillevinka - satsingsprosjekt 2011-2014

Prosjektet Spilevinka kom i stand sommeren 2011, og innebærer en satsing på folkemusikk og folkedans overfor barn og unge i Akershus. En rekke tiltak settes i gang over hele fylket og prosjektet er et stort løft for folkemusikken og folkedansen i Akershus.