Fra kjeller og loft til sang og spell

.

PRESSEMELDING Folkemusikk i biblioteket

Det er mye folkemusikk innsamlet i Akershus opp gjennom årene.  Men kanskje det fortsatt ligger mer i kjellere og på loft? Hjelp til med å finne fram til folkemusikken fra svunne tider!

Asker, Bærum, Lørenskog, Nesodden og Ullensaker er med på å sette fokus på gamle musikktradisjoner fra regionen. Formålet er å synliggjøre den lokale folkemusikkarven og å spre den ut til dagens befolkning.