PRESSEMELDING Folkemusikk i biblioteket

24.11.2016 12:18 Skrevet av

Det er mye folkemusikk innsamlet i Akershus opp gjennom årene.  Men kanskje det fortsatt ligger mer i kjellere og på loft? Hjelp til med å finne fram til folkemusikken fra svunne tider!

Asker, Bærum, Lørenskog, Nesodden og Ullensaker er med på å sette fokus på gamle musikktradisjoner fra regionen. Formålet er å synliggjøre den lokale folkemusikkarven og å spre den ut til dagens befolkning.

Bibliotekene er kjernen i prosjektet og blir arenaen for høstens konserter, utstillinger foredrag og arrangementer i folkemusikken og folkedansens ånd. Er det noen som har noe å bidra med, for eksempel gamle notebøker, innspillinger, grammofoner, instrumenter som torader, fele, cither, langeleik, munnharpe, lur osv., så er biblioteket interessert i dette. Vi er også glade for tips om personer i lokalmiljøet med kunnskap om spellemenn før og nå, bygdemusikk og dansetradisjoner med lokale røtter.

I løpet av høsten blir det utstilling på biblioteket, og det blir også flere arrangementer for publikum i bibliotekslokalene. Publikum kan også ta kontakt med bibliotekarene i biblioteket hvis de har spørsmål  eller materiale om folkemusikk og folkedans i nærmiljøet.

Prosjektet er satt i gang av Fylkesbiblioteket i Akershus, Akershus musikkråd og SAFFA (Samarbeidsorganet for folkemusikk og folkedans i Akershus) med bibliotek som samarbeidende partnere. Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket.

Se hjemmeside: www.doksenter.no/fra-kjeller-og-loft

For mer informasjon kontakt:
Akershus musikkråd v/ Jon Olsen (91 77 87 76)  eller
Fylkesbiblioteket i Akershus v/ Arne Thomassen (97 17 99 07).