Klikk på en av kommunene i listen under for å få fram oversikt over opptak og innspillinger fra kommunen. Du kan også høre på innspillingene når du får fram oversikten fra den enkelte kommune.Innspillinger av innsamlet folkemusikk fra Akershus

Fylkeskultursjefen i Akershus har stått for innsamling og innspillinger av en del lokalmusikk fra fylket. det er også en del interessante intervjuer med musikere fra tidligere tider. Her finner du en oversikt over det som er samlet inn, sortert etter kommune. Hvis du ønsker å låne noe av det innspilte materialet kan du ta kontakt med oss.