Noter og hefter med musikk fra Akershus

Akershus musikkråd har samlet det som tidligere har vært samlet inn av gammelt notemateriale fra Akershus. Det meste av dette er til gjennomsyn, og også til utlån gjennom Dokumentasjonssenteret.

Noe av det innsamlede materialet er bearbeidet og tilrettelagt slik at det kan brukes av dagens musikkliv. Deler av materialet er arrangert for forskjellige besetninger. Enkelte av heftene er også utgitt for salg til en rimelig kostnad. Klikk i listen til venstre for å få vite mer om notematerialet.

Informasjonshefte "Folkemusikk i Akeshus"

Informasjonsheftet er en kortfattet oversikt over Folkemusikken i Akeshus og de mest sentrale notesamlinger og kilder. Heftet gir også en kort presentasjon av Stadsmusikantordningen, slåtter og kunststil og nye trender. Hele heftet kan også lastes ned og skrives ut.

Hefteserie "Tradisjonsmusikk fra Akershus"

"Tradisjonsmusikk fra Akershus" er en serie hefter der gamle noter fra Akershus er bearbeidet og skrevet i moderne noteskrift.

Hefte "Gamle danser fra Follo"

"Gamle danser fra Follo" er en samling med 25 danseslåtter fra Follo, utgitt av Follo Gammeldansensemble. Kathleen Brevik har samlet inn og redigert materialet.

Arvegods - for blåsere og kor

Arvegods er en serie sanger som kan framføres av sangere og blåsere, for eksemple kor og korps. Blåsestemmene er laget slik at de passer sammen med kor og ikke blir for sterke.

4 storbandarrangementer

4 folketoner fra Akershus er arrangert for storband, muliggjort gjennom et tilskudd fra Musikkverkstedordningen. Arrangør er Even Kruse Skatrud. Arrangementene er benyttet i flere sammenhenger, bl.a. på Norsk Jazzforums sommerkurs.

Doksenterets permer

Dokumentasjonssenteret har samlet en del av det innsamlede notematerialet i tre omfattende A4-permer. Disse kan ses på i senteret, og de er også klargjot for utlån.