Informasjonshefte "Folkemusikk i Akeshus"

15.04.2016 08:03 Skrevet av Jon G. Olsen

Informasjonsheftet er en kortfattet oversikt over Folkemusikken i Akeshus og de mest sentrale notesamlinger og kilder. Heftet gir også en kort presentasjon av Stadsmusikantordningen, slåtter og kunststil og nye trender. Hele heftet kan også lastes ned og skrives ut.

Folkemusikken i Akershus er preget av nærheten til Kristiania/Oslo og impulser fra nabo-områdene spesielt langs svenskegrensa, Hedmark og Østfold. Av flere grunner har den folkelige musikk- og dansetradisjonen på bygdene rundt hovedstaden ikke blitt videreført fra generasjon til generasjon i samme grad som i dalførene ellers rundt om i landet. Som så mye annet i samfunnsutviklingen handler det mye om skiftende trender, hvordan unge folk til alle tider har blitt begeistret for alt nytt og moderne, og spesielt det som kom fra det store utland.

/share/mime/48/pdf.png Last ned heftet FOLKEMUSIKK I AKERSHUS
(2014_hefte_prosjekt-folkemusikk.pdf, 5MB)


Noter og hefter med musikk fra Akershus

Akershus musikkråd har samlet det som tidligere har vært samlet inn av gammelt notemateriale fra Akershus. Det meste av dette er til gjennomsyn, og også til utlån gjennom Dokumentasjonssenteret.

Noe av det innsamlede materialet er bearbeidet og tilrettelagt slik at det kan brukes av dagens musikkliv. Deler av materialet er arrangert for forskjellige besetninger. Enkelte av heftene er også utgitt for salg til en rimelig kostnad. Klikk i listen til venstre for å få vite mer om notematerialet.Hefteserie "Tradisjonsmusikk fra Akershus"

"Tradisjonsmusikk fra Akershus" er en serie hefter der gamle noter fra Akershus er bearbeidet og skrevet i moderne noteskrift.

Hefteserie "Tradisjonsmusikk fra Akershus" - les hele sakenHefte "Gamle danser fra Follo"

"Gamle danser fra Follo" er en samling med 25 danseslåtter fra Follo, utgitt av Follo Gammeldansensemble. Kathleen Brevik har samlet inn og redigert materialet.

Hefte "Gamle danser fra Follo" - les hele sakenArvegods - for blåsere og kor

Arvegods er en serie sanger som kan framføres av sangere og blåsere, for eksemple kor og korps. Blåsestemmene er laget slik at de passer sammen med kor og ikke blir for sterke.

Arvegods - for blåsere og kor - les hele saken4 storbandarrangementer

4 folketoner fra Akershus er arrangert for storband, muliggjort gjennom et tilskudd fra Musikkverkstedordningen. Arrangør er Even Kruse Skatrud. Arrangementene er benyttet i flere sammenhenger, bl.a. på Norsk Jazzforums sommerkurs.

4 storbandarrangementer - les hele sakenDoksenterets permer

Dokumentasjonssenteret har samlet en del av det innsamlede notematerialet i tre omfattende A4-permer. Disse kan ses på i senteret, og de er også klargjot for utlån.

Doksenterets permer - les hele saken