Norsk folkemusikk

Norsk folkemusikk deles tradisjonelt inn i vokal folkesmusikk (sang, kveding mm) og folkemusikk spilt på instrumenter (fele, torader, trekkpill mm). De forskjellige distriktene og områdene i Norge har alle folkemusikk og tradisjonemusikk, ikke bare de mest kjente folkemusikk-områdene som Telemark, Gudbrandsdalen, Valdres, Setesdalen mm, men over hele landet blomstret musikktradisjonene i tidligere tider. Den samiske musikken regnes også som del av norsk folkemusikk.