Verdensmusikk

Betegnelsen dekker i hovedsak «all musikk som ikke faller inn under kategoriene vestlig popmusikk, vestlig klassisk musikk, eller musikkformer av amerikansk opphav, slik som jazz, hip-hop, country og rock. Begrepet verdensmusikk dekker også popmusikk fra Afrika, Asia og Latin-Amerika, vestlig popmusikk som benytter elementer fra de nevnte kontinentene, og tradisjonsmusikk, hovedsakelig fra utenfor Europa og USA, men ikke utelukkende». (Wikipedia).